O projektu

Category
Jak na AV zakázky
About This Project

 

Kdo jsme

 

Jsme Audiovizuální centrum ve Zlíně vzniklé pod Fakultou multimediálních komunikací. Projekt Jak na AV zakázky vznikl v rámci projektu IGA UTB.

 

Absolventi vysokých škol by měli patřit k nejvzdělanější vrstvě obyvatelstva. Taková výhoda by jim sama o sobě měla zajistit uplatnění v oboru, který vystudovali. V posledních letech však dochází k situaci, že stále více absolventů po škole zaměstnání nenajde a přihlásí se na úřad práce nebo odjíždí do zahraničí. Zdá se tedy, že splněné zkoušky a diplom již nestačí. Zaměstnavatel může mezi uchazeči vybírat a hledá „něco navíc“. Tato přednost se liší podle specifik oborů, ale jednou z těch nejvíce preferovaných jsou praktické zkušenosti.

Mnohé vysoké školy si tento trend již uvědomují a snaží se vytvářet podmínky pro spolupráci s praxí, aby tak zvyšovaly příležitosti svých absolventů na trhu práce. V oblasti audiovize je právě tato zkušenost s praxí klíčová a je tak zcela přirozené, že Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně rozvíjí aktivity vedoucí k uplatnitelnosti absolventů ateliérů Audiovize a Animace. Jednou z nich je Audiovizuální centrum.

V rámci Audiovizuálního centra byla mimo jiné založena produkční společnost, která v reálném prostředí propojuje studenty s praxí. Smyslem Audiovizuálního centra je také to, aby tito absolventi neodcházeli hledat práci do jiných měst, aby chtěli pracovat i žít ve Zlíně a aby se zde dynamicky rozvíjel filmový průmysl. Tato cesta zahrnuje celou řadu aktivit a postupů. Konkrétní směr, kterým se manažeři Audiovizuálního centra mají vydat, pomůže určit strategický marketingový plán. Byl postaven pomyslný základní kámen Audiovizuálního centra, definována organizační struktura, cíl a nastaveny aktivity, které k němu povedou. Strategie však vyžaduje také identifikování cílových skupin, benefitů Audiovizuálního centra, komunikaci, rozpočet a další…

 

O co nám jde?

 

Jde nám o zprofesionálnění audiovizuálních služeb a komunikace při vzniku audiovizuálních děl ve Zlínském kraji. V rámci projektu vzniká výzkum audiovizuálních center, které propojují vzdělávací intituce s praxí. To znamená začleňují studenty do pracovního procesu. Proto je naše snaha o co největší obeznámení studentů s profesionálními postupy při výrobě komerčního AV díla.

 

Kdo nás podporuje

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulta multimediálních komunikací