Co je klientský brief

Category
Jak na AV zakázky
About This Project

 

Co je klientský brief?

 

Je zadání od klienta pro výrobu AV spotu.

 

Měl by obsahovat:

 

Informace o produktu/serii produktů, na které se bude reklama vyrábět

Cíl reklamy

Použití AV reklamy – TV, internet, interni, in- store

Druh AV reklamy – TV spot, image video, sponzoring,…

Licence na spot a územní užití

Cílovou skupinu spotu

Stopáž spotu

Typ – hraný, animovaný, kombinovaný

Technologii při animovaném spotu – 3D, 2D. Cut-out, pixilace,…

Hraný/nehraný

Co všechno se požaduje – námět, scénář, produkce, výroba,..

Datum předání spotu

Orientační rozpočet na spot

 

Produkce audiovizuálního díla

Součástí služeb Audiovizuálního centra je produkční společnost, kde budou realizovány komerční i nekomerční zakázky, proto zde bude uveden postup výroby takové díla. Produkční agentury zdaleka nezajišťují pouze produkci filmů, ale také komerčních audiovizuálních děl - reklamních spotů, videoklipů, instruktážních videí, videoklipů a dalších. Realizace takového díla je procesem, který vyžaduje neustálou komunikaci s klientem a zahrnuje mnoho aktivit (MaM.cz, 2005):

1. Zadání výroby

Zakázku může produkční společnost získat několika způsoby. Klient může produkční společnost oslovit sám nebo v rámci spolupráce s reklamní agenturou. Klient nejprve předloží zadání zakázky, své požadavky a brief.

2. Tvorba námětu a scénáře (storyboardu)

V případě, že je zakázka zprostředkovaná agenturou, komunikace s klientem ohledně námětu probíhá v rámci agentury a vytvoří se několik scénářů (příp. Storyboardů), případně je režisér k tvorbě námětů přizván. Často je však oslovena přímo produkční společnost, a tak tvorba námětů, scénářů i storyboardů připadá jí.

3. Tvorba rozpočtu

V případě agenturní zakázky je produkční společnost oslovena, je jí dán scénář i termín. Produkční společnosti pak předloží plán realizace a rozpočet. Jestliže produkční společnost komunikuje přímo s klientem, tvoří se rozpočet společně s námětem. Rozpočet tvoří honoráře herců, tvůrčího štábu, půjčení techniky, postprodukce a mnoho dalších specifických položek.

4. Realizace natáčení

Před samotným natáčením musí proběhnout obhlídka lokací. Je nutno vytvořit podrobný

scénář natáčení. Třicetisekundový spot se natáčí průměrně 1-2 dny, režisér se mu však věnuje mnohem delší dobu (cca 3 týdny), ale vždy je specifické.

5. Postprodukce a schválení

Po natáčení přichází na řadu postprodukce – střih, ozvučení, barvení, efekty, animace atd. Na úrovni postprodukce je finální audiovizuální dílo schvalováno klientem, je převedeno do požadovaného formátu a předáno klientovi.